Ga naar hoofdinhoud

BURN-OUT

Burn-out is vrij vertaald: uitgebrand, opgebrand.

Bij een burn-out wordt het energieniveau aangetast en verlaagd als een reactie op langdurige, meestal jarenlange spanningen. Werkactiviteiten kosten steeds meer moeite tot het moment dat je plotseling in elkaar zakt. Dan kun je niet veel meer dan huilen, het lichaam blokkeert.

Oorzaak

In het algemeen is de kern van deze klachten dat je niet luistert naar de signalen van je lichaam. Een mens is een mens, met talloze gevoeligheden voor stress en emoties. Het zenuwstelsel doet dienst als belangrijk ontvangst-, uitzend- communicatiesysteem. Zenuwcellen reageren onmiddellijk op de veranderingen binnen de bewuste en onbewuste ervaringswereld. Ze zorgen voor communicatie met je diepste Zelf en communicatie met anderen. Zenuwkanalen vervoeren deze impulsen.

Symptomen

  1. Klachten hierbij zijn dat je niet van de bank bent te branden
  2. je moet jezelf uit bed slepen
  3. je bent geestelijk en lichamelijk helemaal op. je lichaam zegt dat het nu afgelopen is. Je kunt niet meer.

(Fysiotherapeutische) behandeling

Via pijnsignalen in je lichaam, begrijp je wat je dient te veranderen. Door ontspannings-en ademhalingsoefeningen ga je beter voelen wat er in het lichaam gebeurt. Daardoor kun je meer alert reageren op signalen en daadwerkelijk iets veranderen in je gedrag. Bewustwording is hierbij een zeer belangrijk proces. Je hersenzenuwen maken het je onmiddellijk duidelijk wanneer je fout zit, wanneer je je uitsluitend toelegt op ratio en de intuïtieve kanalen uitschakelt. Je zult angstig en gespannen raken.
Door meer bewustwording krijg je meer vertrouwen in je lijf en jezelf. Hierdoor kun je beter omgaan met stress.

HYPERVENTILATIE

Hyperventilatie is een veel voorkomende klacht die optreedt bij spanning en angsten. Hyper betekent teveel of verhoogd en ventilatie heeft met de ademhaling te maken. Ademhalen doen we vanzelf.

We ademen zuurstof in en koolzuur uit. De ademhaling past zich aan bij wat we doen. Tijdens de slaap hebben we bijvoorbeeld niet zoveel zuurstof nodig, dus dan is de ademhaling rustig. Bij grote inspanning, zoals hardlopen, is meer zuurstof nodig, dus dan ademen we sneller. Bij hyperventilatie is de ademhaling van slag, vaak zonder dat je het zelf beseft. Je zit bijvoorbeeld in een stoel, maar ademt alsof je aan het hardlopen bent. Wanneer je angstig of gespannen bent, ga je sneller en oppervlakkig ademen.

Oorzaak:

Door te snel en te oppervlakkig ademen wordt teveel koolzuurgas uitgeademd. Een te laag koolzuurgehalte in het lichaam geeft verkramping van de ademhalingsspieren en kan een gevoel van benauwdheid geven.

Symptomen

  1. benauwdheid, happen naar lucht
  2. krampen, pijn op borst, hoofdpijn, duizeligheid
  3. gevoel van wegraken/flauwvallen, paniekaanvallen

(Fysiotherapeutische) behandeling

Bij een acute aanval kun je een plastic zakje voor je neus en mond houden. Door het uitademen komt er veel koolzuurgas in de zak, dat vervolgens weer wordt ingeademd. Daardoor stijgt het koolzuurgehalte in het bloed weer en kunnen de verschijnselen binnen enkele minuten verdwijnen.

Bij hyperventilatie overheerst de borstademhaling. Een juiste ademtechniek aanleren is belangrijk. De adembeweging kun je in je borstkas, in je flanken ( zijkanten van je borstkas) en in je buik voelen. Als je op je rug ligt adem je in naar je buik, je buik wordt voller en ronder( ballongevoel). Bij de uitademing loopt de ballon als het ware leeg en wordt je buik platter. In borst en flanken probeer je te ontspannen.

Belangrijk is om te herkennen wanneer je lichaam reageert met sneller ademen. Waardoor ben je gespannen? Gevoelens van kwaadheid, teleurstelling, verdriet of angst bijvoorbeeld bij relatieproblemen of moeilijkheden op het werk kunnen hyperventilatie veroorzaken. Ook oververmoeidheid of onverwerkte emoties kunnen spanningen in het lichaam geven. Door meer bewuster je lichaam en ademhaling in het dagelijks leven te voelen ga je gedragspatronen herkennen en kun je deze veranderen.

Back To Top