Ga naar hoofdinhoud

Het coronavirus houdt ons al een paar maanden in zijn greep. Het virus heet covid-19 en is familie van SARS (een virus dat acuut een ernstige ziekteuitwerking op de longen heeft). De verspreiding gebeurt voornamelijk via druppels vocht en door aerosolen, een mengsel van vloeistoffen in een gas. Daarom zijn maatregelen als handen wassen en niet meer elkaars handen schudden in het leven geroepen, maar ook de anderhalve meter afstand en hoesten in je elleboog.

De vier voornaamste symptomen van covid-19 zijn:

  • Koorts: komt in 77 tot 98% van de gevallen voor
  • Hoesten: bij 46 tot 82% van de gevallen
  • Spierpijn en vermoeidheid: bij 11 tot 52% van de gevallen
  • Kortademigheid: bij 3 tot 31% van de gevallen.

80% van de besmette mensen heeft milde klachten, 15% wordt opgenomen in het ziekenhuis en 5% wordt opgenomen op de intensive care, waarvan helaas 50% overlijdt. Het beloop van de klachten is in twee fasen: dag 1-5 komen de eerste symptomen, waarna de besmette persoon in dag 6-10 opknapt OF ernstig ziek wordt. De gevolgen van ernstig zieke gevallen zijn vooral een afname van de ademhalings- en fysieke functies en mogelijk schade aan de longen. Een fysiotherapeut kan helpen met de coronarevalidatie die vaak nodig is na zo’n ernstig verloop.

Welke klachten behandelt de fysiotherapeut?

Een deel van de mensen die met covid-19 besmet zijn geweest, houdt er klachten aan over. Dit komt ook voor bij mensen waarbij het ziekteverloop niet ernstig was, want ook zij kunnen na afloop nog problemen met bijvoorbeeld hun ademhaling of conditie ervaren. Die klachten zijn waarschijnlijker voor iedereen die vanwege covid-19 in het ziekenhuis terecht is gekomen. Zij hebben duidelijk problemen met de ademhaling en conditie. Bij mensen die op de intensive care zijn beland speelt nog een extra probleem: PICS, oftewel het post-intensive care syndroom. Dit syndroom omvat klachten als spierzwakte, geheugenproblemen, verminderde concentratie, angst en depressie.

Waaruit bestaat de revalidatiebehandeling bij covid 19?

Vanwege de uitgebreide fysieke klachten op het gebied van ademhaling, conditie en spierkracht komen mensen die een ernstige covid-19-besmetting hebben meegemaakt in aanmerking om te revalideren bij een fysiotherapeut met longspecialisatie. Toch kun je ook als je niet ernstig ziek bent geworden baat hebben bij coronarevalidatie, zoals advies over ademhaling en opbouw van de conditie.

Back To Top