Ga naar hoofdinhoud

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten of in het dagelijks leven en zo snel mogelijk het sporten weer willen hervatten. Dus niet alleen de topsporter, maar ook de recreatieve sporter. Onze sportfysiotherapeut is er ook voor mensen die op dit moment niet sporten, maar dit wel willen.

Welke klachten behandelt de sportfysiotherapeut?

Een sportfysiotherapeut heeft kennis van diverse sporten, de inspanningsfysiologie en is gespecialiseerd in het behandelen van sportblessures. Je kunt hierbij terecht als je een blessure hebt of overtraind bent. Of als je een chronische ziekte of aandoening hebt en wilt weten of je daarmee kunt sporten en zo ja, hoe.

De sportfysiotherapeut is er ook voor andere klachten die ervoor zorgen dat je niet meer kunt sporten, voor advies over blessurepreventie, sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en voor EHBSO, eerste hulp bij sportongevallen.

Waaruit bestaat de behandeling door een sportfysiotherapeut?

Het behandelplan van een sportfysiotherapeut is afgestemd om jouw mogelijkheden en op de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Onze fysiotherapeut in Goirle kijkt naar je motoriek en analyseert de eventuele blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

De sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Ook braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen deel uitmaken van de behandeling. Onze fysiotherapeut traint je sportspecifiek en functioneel, zodat je kunt herstellen tot je oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt desgewenst met je trainer over een aangepast trainingsschema.

Back To Top