Ga naar hoofdinhoud

Om te bepalen of uw behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering of de aanvullende verzekering, wordt er een onderscheid gemaakt tussen jongeren (t/m 18 jaar) en volwassenen.

Volwassenen

Voor volwassenen geldt dat de eerste behandelingen/zittingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. De dekking kan verschillen per verzekeraar en verzekering en heeft in de meeste gevallen een maximum per jaar. Raadpleeg hierover uw polis of neem contact op met uw verzekeraar. Bij vergoeding uit uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico. Indien u er voor gekozen heeft geen aanvullende verzekering af te sluiten, betaalt u deze zittingen zelf en worden onderstaande tarieven gehanteerd.

Wanneer u als volwassene een aandoening of klacht heeft die op de chronische lijst staat, dan kunt u vanaf de 21ste behandeling vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. Houdt u er dan rekening mee dat het jaarlijkse eigen risico van toepassing is. De eerste 20 behandelingen zullen uit uw aanvullende verzekering vergoed worden, voor zover deze toereikend is.

Een uitzondering op deze regel voor volwassenen is behandeling voor urine-incontinentie, bij een erkende bekkenfysiotherapeut. In dat geval worden 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Ook hierbij wordt het verrekend met het eigen risico van uw basisverzekering.

Jongeren

Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt dat de eerste 9 zittingen uit de basisverzekering worden vergoed zonder eigen risico. Dit kan nogmaals met 9 zittingen verlengd worden als er nog onvoldoende resultaat is. Mochten er nog meer behandelingen nodig zijn dan geldt hetzelfde als bij volwassenen en moet er gekeken worden naar de aanvullende verzekering. Voor bepaalde aandoeningen worden mogelijk alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Tarieven 2024

Zitting fysiotherapie€ 44,00
Zitting manuele therapie€ 56,35
Zitting oedeemtherapie€ 53,65
Zitting oncologiefysiotherapie€ 53,65
Lange zitting voor complexe
en/of meervoudige zorgvragen
€ 69,75
Screening bij Directe Toegang Fysiotherapie€ 21,45
Intake, onderzoek en screening€ 65.45
Intake en onderzoek na verwijzing€ 65.45
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 75.10
Toeslag voor behandeling buiten de praktijk€ 20.00
Verslagen en rapporten aan derden op verzoek€ 104.60
Telefonische zitting€ 40.25
Origene€ 32.20

Fysio Petershofje heeft contracten met alle zorgverzekeraars behalve met Zorg en Zekerheid. Daardoor kunnen de meeste behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden. Voor u eerste bezoek controleren wij samen met u de zorgverzekering.

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren te wijzigen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Een afspraak wijzigen kan telefonisch op 013-5342736 of per mail via info@fysiopetershofje.nl
Back To Top