Ga naar hoofdinhoud
Knieblessures komen steeds vaker voor:
oorzaken zijn het meer en vooral intensiever sporten. De bijzondere problematiek van kruisbanden krijgt dan ook steeds meer aandacht. Enerzijds door de grote invloed van het letsel op het dagelijks
functioneren en vooral sportactiviteiten, anderzijds door verbeteringen in fysiotherapeutische behandeling en operatietechnieken.
Wat is een gescheurde voorste kruisband?
De voorste kruisband is een peesachtige band midden in het kniegewricht en erg belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Hij loopt schuin voor de achterste kruisband. Door zijn ligging zorgt de voorste kruisband voor stabiliteit bij voor- en achterwaartse bewegingen en bij draaibewegingen. Daarnaast ondersteunt hij de binnen- en de buitenband, die ook stabiliteit bieden aan de knie. Bij een scheuring
van de kruisband wordt de knie dus instabiel.
Wat is de ontstaanswijze en oorzaak?
Het letsel ontstaat meestal op een duidelijk aanwijsbaar moment. Vaak bij een onverwachte beweging van het lichaam waarbij de gebogen knie verdraaid wordt. Je
voelt iets “knappen” of “ploppen” en er is hevige pijn in de knie. Kort daarna wordt de knie dik. Steunen gaat moeizaam en de knie voelt instabiel aan.
Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
Direct na het ontstaan van de gescheurde voorste kruisband is de knie vaak pijnlijk en gezwollen en is het been minder goed belastbaar. Het lichamelijk onderzoek is
dan niet goed uit te voeren. Vaak wordt hierdoor de diagnose vlak na het ontstaan van het letsel in eerste instantie over het hoofd gezien. Daarom is het aan te raden
om de knie na een aantal dagen opnieuw te laten beoordelen door de huisarts of een ervaren fysiotherapeut. Als het vermoeden op een gescheurde voorste kruisband
blijft bestaan, dan stuurt de huisarts of fysiotherapeut u door naar de orthopedisch chirurg. Deze kan ter aanvulling nog een MRI laten maken of een kijkoperatie
verrichten. Dit is niet altijd nodig, vaak zijn “klinische” testen voldoende.
En dan: (sport)fysiotherapie…….
Zodra de klachten van pijn en zwelling afnemen, kunt u starten met oefeningen die de stabiliteit van de knie en de kracht van de beenspieren bevorderen. Bij een deel
van de patiënten leidt deze stabiliteitstraining tot een acceptabele situatie zonder klachten. Sinds kort heeft dat de voorkeur boven een operatie.
………of toch opereren?
Blijft de instabiliteit toch aanhouden dan kan gekozen worden voor een operatie. Meestal wordt de kapotte band dan door een hamstringpees vervangen. Daarnavolgt een intensieve revalidatieperiode van 9 tot 12 maanden.
En dan nog dit:
Omdat kruisbandletsel veel voorkomt en dit een grote impact heeft op het (sportief) functioneren van mensen is er erg veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de revalidatie methoden hiervoor. Het is belangrijk dat uw fysiotherapeut op de hoogte is van de laatste inzichten.
Back To Top