Ga naar hoofdinhoud

Een verstuiking van de enkel is een veelvoorkomend (sport)letsel. Veel sporters herkennen het wel: tijdens de training of wedstrijd maak je een misstap en zwik je je enkel om.
Acuut heb je veel pijn of denk je dat het misschien wel meevalt, maar uiteindelijk heb je er mogelijk toch nog enkele weken last van. Een verstuiking van de enkel kan leiden tot een enkelbandletsel en/of een breuk van een van de aangrenzende botstukken.

Anatomie

De enkel vormt de schakel tussen de voet en de rest van de onderste ledematen en heeft daardoor een belangrijke rol bij zowel het lopen als het staan. Vanwege deze rol is het duidelijk dat er veel krachten op de enkel inwerken. Immers, tijdens het lopen en staan zullen de krachten, veroorzaakt door het bijna volledige gewicht van het lichaam, door dit gewricht heen lopen. Van alle enkelletsels komt het naar buiten verzwikken van je enkel (inversietrauma) het vaakst voor.

Enkelbandletsels zijn onder te verdelen in een distorsie (banden uitgerekt) en een enkelbandruptuur (banden gescheurd); het onderscheid is door middel van fysiotherapeutisch onderzoek te maken. In 85% van de enkelbandletsels betreft het een inversietrauma en is een van de buitenste banden beschadigd. Bij inscheuring van een band ontstaat blauwverkleuring en kan de stabiliteit van de enkel verstoord zijn. Tijdens de eerste afspraak met de fysiotherapeut wordt aan de hand van het verhaal en het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de diverse klachtenbeelden.

Intake

Tijdens het vraaggesprek wil de fysiotherapeut onder andere weten wat er precies gebeurde toen u de enkel verstuikte, hoe lang geleden het is gebeurd, of je direct in aansluiting op het ongeval nog vier passen kon lopen, of de enkel direct dik werd, of de enkel direct pijn opleverde en waar de pijn precies zit. Daarnaast kunnen er nog aanvullende vragen gesteld worden om de klacht verder in kaart te brengen.

Is sporten altijd de oorzaak?

Op jongere leeftijd wordt het hoge percentage enkelbandletsels veroorzaakt door sportblessures. Op hogere leeftijd is de oorzaak meestal verstappen.

Klachten

De enkel vertoont na een acuut moment vaak zwelling en pijn aan de zijde waar de beschadiging heeft plaatsgevonden. Blauwverkleuring wordt meestal pas na een paar dagen zichtbaar. Staan is meestal nog wel mogelijk, maar vaak geeft lopen nog wel pijnklachten. Al met al kunnen deze klachten u beperken in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapeutische behandeling

Het eerste doel is om de pijnklachten te verminderen en het gewricht en de enkelbanden rust te geven. Dit kan de fysiotherapeut doen door middel van tapen, hierbij wordt het enkelgewricht in een bepaalde stand getaped waardoor de uiteinden van de (deels) gescheurde banden dichtbij elkaar komen en op deze manier kunnen herstellen. Daarnaast wordt de beweeglijkheid van de enkel waar nodig vergroot. Tot slot worden er oefeningen gedaan om de coördinatie en de kracht van de spieren rondom het enkelgewricht te versterken. Hierdoor worden de banden die beschadigd zijn ondersteund totdat zij de volledige belasting welke voorheen van hen gevraagd werd, weer aankunnen.

Herkent u zich in bovenstaande klachten? Zoek dan naar een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Back To Top