Ga naar hoofdinhoud
Er zijn veel verschillende cardiologische problemen waarbij fysiotherapie een belangrijke pijler binnen het herstel kan zijn. Een voorbeeld hiervan is een hartinfarct of revalidatie na
een bypass of dotter operatie. Tijdens de hartrevalidatie gaat u onder begeleiding van uw fysiotherapeut trainen om uw doelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het verbeteren van de
conditie of spierkracht zijn, zodat u weer gemakkelijker kunt fietsen of traplopen.
Fasen van hartrevalidatie
Een traject hartrevalidatie kan uit 3 fasen bestaan, namelijk:
⦁ Fase 1: activiteiten tijdens ziekenhuisopname
⦁ Fase 2: poliklinische revalidatie (dit is zorg waarbij u na uw bezoek weer naar huis gaat en
er niet overnacht)
⦁ Fase 3: nazorgfase, vooral gericht op het behoud van de in fase II ingezette leefstijlveranderingen.
Welke hartpatiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie door een gespecialiseerd fysiotherapeut?
De fysiotherapeut die is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, een landelijk netwerk, richt zich op het aanbieden van fase 2 hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten. Welke
patiënten hiervoor in aanmerking komen wordt beoordeeld door de behandelend cardioloog op basis van onder andere de volgende criteria:
⦁ Stabiele medische fase
⦁ Stabiele angina pectoris (pijnklachten op de borst)
⦁ Geen ernstige hartritmestoornissen tijdens inspanning
⦁ Geen hartkleplijden
⦁ Geen aangeboren hartaandoening
⦁ Geen ICD (dit is een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen)
Aan de hand van de verwijzing van de cardioloog of huisarts wordt er samen met u een persoonlijk programma opgesteld. Denk aan doelen als het overwinnen van angst voor
inspanning, het optimaliseren van het inspanningsvermogen, het ontdekken van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen, het ontwikkelen en onderhouden van een
actieve en gezonde leefstijl, het positief beïnvloeden van overige risicofactoren (zoals roken, stress, overgewicht en slaap) en tot slot het optimaliseren van de werkhervatting.
Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen en ontspanning.
Het doel van hartrevalidatie is zelfredzaamheid: samen met de patiënt wordt geprobeerd om langdurige gedragseffecten te bereiken.
Binnen het programma wordt er indien nodig samengewerkt met andere disciplines (ergotherapeut, diëtist, psycholoog) om uw doel(en) te behalen.
Effecten hartrevalidatie
Meedoen aan een hartrevalidatieprogramma helpt u om sneller te herstellen en verlaagt de kans op nieuwe hart- en gezondheidsproblemen. Daarnaast krijgt u meer vertrouwen in uw
lichaam en zult u, doordat de conditie en spierkracht toenemen, uw dagelijkse activiteiten weer gemakkelijker kunnen uitvoeren.
Vergoeding
De hartrevalidatie wordt momenteel nog niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het Chronisch ZorgNet, een landelijk netwerk voor o.a. hartaandoeningen, is bezig om te
realiseren dat dit wél vergoed wordt.
Vraag uw zorgverzekering of ze deze revalidatie vanuit een aanvullende verzekering vergoeden.
De hartrevalidatie in de 1e lijn kan een vervolg zijn op de revalidatie die u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft gehad.
De fysiotherapeut die de hartrevalidatie in uw buurt geeft dient te beschikken over aanvullende scholing en heeft een Basic Life Support-AED certificaat.
Back To Top