Ga naar hoofdinhoud

Al een tijdje last van een zeurende pijn in uw hand of pols? Misschien heeft u wel last van instabiliteit in uw polsgewricht of uw hand.

Een instabiele pols kan vervelende pijnklachten geven. Instabiliteit kan een zeurende pijn zijn die in rust of tijdens activiteit aanwezig is maar die niet goed te duiden is. Soms is er tijdens een specifieke beweging pijn aanwezig, neemt de spierkracht of coördinatie af in de pols en hand of kan er sprake zijn van een bewegingsbeperking.

Een pols is een complex gewricht. Het bestaat uit twee onderarm botten; het spaakbeen en de ellepijp. Ook zijn er
acht handwortelbeentjes, vele gewrichtsbanden, spieren en pezen aanwezig. Al deze structuren communiceren met
elkaar als een soort trein. Als de voorste niet rijdt, dan rijdt de achterste ook niet. Staat er in het midden een stil dan
is de gehele trein verstoord.

Tussen alle botten en handwortelbeentjes zitten gewrichtsbanden. Deze bandjes kunnen langer zijn dan normaal, ze
kunnen ingescheurd zijn maar ook door een trauma afgescheurd zijn. Omdat er in de pols sprake is van zoveel kleine
verbindingen is een instabiele pols geen gekke klacht.
Een instabiele pols kan onder andere veroorzaakt worden door:
– langdurig stilstaan van de pols door middel van een spalk of gipsbehandeling;
– een trauma (een val, een blessure enzovoort);
– aangeboren laksheid van banden (hypermobiliteit);
– het langdurig verkeerd uitvoeren van bepaalde handelingen met de pols.

De behandeling
Eerst zal er door een handfysiotherapeut of handchirurg vastgesteld moeten worden waar er in de pols sprake is van instabiliteit. Dit doen zij door middel van handmatige testjes. Omdat er zo veel bandjes in het gewricht zitten kan er dus op meerdere plekken instabiliteit ontstaan. Als de behandelaar weet waar het zit kan hier gericht op worden geanticipeerd. Bij schade aan structuren is het belangrijk dat er een stuk rust wordt gegeven aan de pols. Hiervoor kan bijvoorbeeld een spalk gemaakt worden. Wanneer er dan rust is in de pols, kan deze door middel van oefentherapie
getraind worden. Hiervoor is er een ‘stabiliserend polsprogramma’.

Stabiliserend polsprogramma
Alle spieren en pezen omvatten het polsgewricht. Als er tussen de kleine botjes geen stabiliteit is kan er door middel van de grotere spieren te trainen toch stabiliteit gecreëerd worden.
Alleen dan meer vanuit de onderarmspieren en de grotere handspieren. Hierdoor krijgen de kleinere botjes en banden meer rust en zakt de pijn. Het programma duurt gemiddeld zes tot acht weken waarbij na uitleg veel zelfstandig geoefend kan worden. Na zes tot acht weken kan er uitspraak gedaan worden of er sprake is van minder instabiliteit in de pols.

Herkent u deze klachten? Neem dan contact op met een handtherapeut bij u in de buurt.

Back To Top