Ga naar hoofdinhoud
Schone lucht en gezondheid
Afgelopen december heeft een rechtbank in Groot Brittannië vastgesteld dat een Londens meisje van negen jaar in 2013 was overleden door luchtvervuiling. Volgens de juristen is dit voor het eerst
in GB dat luchtverontreiniging officieel wordt aangewezen als doodsoorzaak. Er is een relatie tussen schone of vervuilde lucht met gezondheid. Dit was al bekend in relatie tot longziektes en vanwege het longaspect van Corona speelt het nu ook een rol bij het hoge aantal coronaslachtoffers in bepaalde gebieden in Nederland, zoals de Meijerij in Oost Brabant.
Slechte luchtkwaliteit kan onder meer veroorzaakt worden door een combinatie van intensieve veehouderij, industrie en wegverkeer binnen een kleine straal. Vooral de concentratie van fijnstof,
heel kleine deeltjes die in de lucht zweven, is een vorm van luchtvervuiling. Roetdeeltjes komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in de industrie, maar ook bij gebruik van de open haard en houtkachels. De discussie over de vervuiling van de plaatselijke lucht in de woonomgeving door deze laatste twee is actueel. Ongeveer 75 procent van de totale hoeveelheid fijnstof is het gevolg van menselijk handelen de rest komt uit de natuur. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen. Daarna dringen ze door tot in de bloedbaan, waardoor er gevaar is op hart- en vaatziekten. Het dragen van het
mondkapje als Coronamaatregel draagt bij aan minder inademen van de fijnstof.
Gegevens over het verband tussen slechte lucht en het dodental uit eerdere corona-uitbraken in China en de VS zijn gekoppeld aan satelliet- en meetgegevens over de aanwezigheid van fijnstof in de lucht, wereldwijd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat globaal 15 procent van de coronadoden gelinkt kan worden aan vervuilde lucht. Door de dichte bevolking en vele industrie zit Europa zelfs op een gemiddelde van 19 procent.
Het RIVM ontvangt van vele luchtsensoren in het land informatie over de luchtkwaliteit. Omdat het aantal RIVM meetpunten van de luchtkwaliteit niet evenredig verdeeld is, groeien er in ons land lokale initiatieven van meetnetwerken door burgers. Dit kan al met eenvoudige sensoren. In het bijzonder is informatie over stikstofdioxide en fijnstof van belang voor de huidige discussie over milieumaatregelen. Met cijfers over vervuilde lucht ben je een serieuze gesprekspartner voor de politiek, die voor de nodige maatregelen verantwoordelijk is.
Op dit moment is het Longfonds op haar site gestart met een petitie voor ‘Gezonde lucht’. De site van het longfonds, www.longfonds.nl, geeft uitgebreide informatie over gezonde lucht zowel binnenshuis als buitenshuis.
Met daarnaast tips over acties die ieder zelf kan ondernemen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit, zoals de auto laten staan en het gebruik van houtkachels en haarden te verminderen. Tevens is er een check over de huidige toestand van ieders omgevingslucht binnen Nederland mogelijk met invoering van de postcode. Voor iedereen, met of zonder longklachten, zeer leerzaam.
Back To Top