Ga naar hoofdinhoud

Het Coronavirus houdt ons al een paar maanden in haar greep. Het virus heeft de naam Covid-19 en is familie van de SARS (een virus dat acuut een ernstige ziekte-uitwerking op de longen heeft). In het artikel wordt verder de naam Covid-19 gebruikt. Het Covid-19 virus heeft als eigenschap dat het kan veranderen, wat vervolgens effect heeft op de ziektegevolgen en haar manier van verspreiden. Vandaar dat de berichten over de eigenschappen van Covid-19 nog vaak gaan over aannames, omdat de onderzoeken nog maar net opgestart zijn. De verspreiding is voornamelijk door druppels vocht en door aerosolen, een mengsel van vloeistoffen in een gas, waarvoor de maatregelen enerzijds van handen wassen en niet meer schudden en anderzijds de afstandsregel van 1,5 meter en hoesten in de elleboogplooi in het leven zijn geroepen.

De vier voornaamste symptomen zijn:

 • Koorts: komt in 77 tot 98% van de gevallen voor
 • Hoesten: bij 46 tot 82% van de gevallen
 • Spierpijn en vermoeidheid: bij 11 tot 52% van de gevallen
 • Kortademigheid: bij 3 tot 31% van de vastgelegde gevallen.

Hier zie je duidelijk dat de marges van voorkomen van de symptomen ruim zijn genomen, omdat onderzoeken naar het virus nog in volle gang zijn.

Een aantal karakteristieken van het Covid-19 beginnen vorm te krijgen:

 • 80% van de besmettingen hebben milde klachten, 15% wordt opgenomen in het ziekenhuis en 5% wordt opgenomen op de Intensive Care, waarvan helaas 50% overlijdt.
 • Het beloop van de klachten is in twee fasen: dag 1-5 komen de eerste symptomen, waarna in dag 6-10 de besmette persoon opknapt OF ernstig ziek wordt.
 • De gevolgen van de ernstig zieke gevallen zijn vooral een afname van de ademhalings- en de fysieke functies en mogelijk blijvende schade aan de longen.

Er komen vier groepen van personen die het Covid-19 virus opgedaan hebben:

 1. Personen die wat verkouden of wat koortsig waren, maar er is geen enkele reden geweest om naar de huisarts te gaan, laat staan een test te doen.
 2. Personen die duidelijk ziek zijn geweest met huisartsbezoek en de diagnose ‘mogelijk Corona’ al dan niet met uiteindelijk een test daarnaar. Zij kunnen vervolgens de eerste tijd problemen met hun ademhaling en conditie hebben.
 3. Personen die door de ernst van de klachten in het ziekenhuis terecht kwamen, eventueel ondersteuning met toedienen van zuurstof, maar gelukkig niet op de IC belanden. Zij hebben duidelijk problemen met ademhaling en conditie.
 4. Personen die door de ernst van de klachten in het ziekenhuis en vervolgens op de IC terecht kwamen. Afhankelijk van het aantal dagen op de IC hebben zij in toenemende mate klachten van de ademhaling, conditie, spierzwakte, geheugen, concentratie, angst en eventueel depressie. Deze uitgebreide symptomen zijn verzameld in de naam PICS (Post Intensive Care Syndroom).

Vanwege de uitgebreide fysieke klachten op het gebied van de ademhaling, conditie en spierkracht komen groep 3 en 4 in aanmerking om te revalideren bij de fysiotherapeut met longspecialisatie. Toch kan ook groep 2 baat hebben bij advies over ademhaling en opbouw van de conditie. Binnen de beroepsgroep zijn er op dit moment vele mogelijkheden om via webinars en websites veel te leren over de patiënten die op de IC hebben gelegen. Dit is voor vele collega’s een nieuwe specialisatie binnen onze expertises.

Mogelijk herkent U zichzelf  of iemand in Uw omgeving in dit verhaal. U kunt vrijblijvend, eventueel via Uw huisarts, contact opnemen om informatie in te winnen over de mogelijkheden van therapie na Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top