skip to Main Content

Plasproblemen

Plasproblemen is de verzamelnaam voor klachten met betrekking tot het plassen of ophouden van urine. Denk hierbij aan:

 • Ongewenst urineverlies;
 • Heftige aandrang voor het plassen;
 • Heel vaak moeten plassen (meer dan 8 keer per dag en/of meer dan 1 keer per nacht);
 • Moeilijk aandrang op kunnen houden;
 • Obstructieklachten (plas start niet of moeizaam vanzelf);
 • Niet goed uitplassen;
 • Terugkerende blaasontstekingen.

Deze klachten kunnen bij zowel mannen als vrouwen ontstaan. Het zijn ook klachten waar veel mensen liever niet over praten. Dat u in uw omgeving weinig mensen over deze klachten hoort, wil echter niet zeggen dat ze niet vaak voorkomen.

De werking van de bekkenbodem

De bekkenbodem bestaat uit meerdere spieren die samen een kom vormen en de onderkant van het bekken afsluiten. De bekkenbodemspier werkt net als alle andere spieren in het lichaam en kan aan- en ontspannen. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust.

De bekkenbodem en blaas werken tegenoversteld van elkaar. Er komt een moment waarop de blaas een druk of spanning begint te voelen. Dit is het moment dat de blaas vol is en we de aandrang om te plassen beginnen waar te nemen. Dan zouden we in staat moeten zijn om te kiezen: zijn we op een plek waar we naar het toilet kunnen, of houden we de plas nog even op?
Houden we nog even op, dan spant de bekkenbodem ietsje aan, waardoor de blaas begrijpt dat de urine nog even opgehouden moet worden. Zitten we eenmaal op het toilet, dan ontspant de bekkenbodemspier en spant als reactie hierop de blaas aan om de plas te legen.

Oorzaken

De bekkenbodem en blaas horen te werken zoals hierboven beschreven. Helaas kunnen door uiteenlopende redenen klachten ontstaan aan de blaas en/of bekkenbodem. Bijvoorbeeld door een bevalling, een vergrote prostaat, een operatie in het bekkengebied, maar ook door stress of drukte. De aanleiding van de klachten hoeft niet altijd direct duidelijk te zijn.

Behandeling

Bekkenfysiotherapeuten zijn door een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van deze klachten. Na een uitgebreide intake en onderzoek zal de therapeut uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en betrokken organen en u adviseren en helpen bij het herwinnen of hervinden van de controle over vulling en lediging van de blaas.

Benieuwd wat de bekkenfysiotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap OF Zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten

De zwangerschap, een bijzonder periode waarin iemand kan genieten van de groei van nieuw leven in de buik. Echter door het toenemend gewicht van de baby tijdens de zwangerschap, de hormonale invloed en de druk van de baby op de bekkenbodem tijdens de zwangerschap en bevalling wordt het bekken en de bekkenbodem behoorlijk belast. Is deze periode dan nog wel zo genieten?

Vrouwen kunnen te maken krijgen met klachten zoals:

 • Urineverlies;
 • Verlies van ontlasting;
 • Een verzakking;
 • Pijnklachten in het bekkengebied (bekken, lage rug, heup, buik, lies of stuitklachten);
 • Pijn bij het vrijen.

Dit is gelukkig niet direct een teken dat er schade is aan het bekken of de bekkenbodem. Maar dat maakt de klachten niet minder vervelend.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van bovengenoemde bekkenproblematiek. Met hulp van een bekkenfysiotherapeut wordt onderzocht waar de klachten vandaan komen en hoe deze klachten, ondanks de groei van de baby, kunnen afnemen. Enkele kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken.

Na de bevalling

Het herstel na de bevalling kost tijd. Vrouwen willen na de bevalling vaak weer zo snel mogelijk ‘in shape’ komen. Het herstel is niet te versnellen, maar wel te bevorderen door middel van oefeningen gegeven door een bekkenfysiotherapeut.

Tijdens de bevalling kunnen complicaties optreden, bijvoorbeeld:

 • Een (sub)totaal ruptuur;
 • Een knip;
 • Een kunstbevalling (een tang- of vacuumverlossing);
 • Langer dan één uur persen;
 • Een hoog geboortegewicht (>4000 gram);

Dit geeft meer risico op het ontwikkelen van klachten. Klachten uiten zich niet altijd direct, maar soms pas jaren na de bevalling. Ook na een bevalling zonder complicaties of na een keizersnede kunnen klachten ontstaan. Zorg dus altijd voor een goed herstel!

Veel vrouwen hebben moeite met het bewust aanspannen van de bekkenbodem. Deze aanspanning is vanaf de buitenkant niet te zien of te beoordelen. Hierdoor is het niet duidelijk of deze aanspanning goed uitgevoerd wordt. Spant iemand te zacht of juist te hard aan? Veel inspanning kan zo geen of een averechts effect hebben.

Voor goed en effectief herstel, neem contact met de bekkenfysiotherapeut.

Problemen bij defecatie

Defecatie is een ander woord voor ontlasting of poepen. Zijn er problemen bij de defecatie, dan kan zich dit uiten in:

 • Verlies van ontlasting;
 • Heftige aandrang om te ontlasten;
 • Obstipatie klachten;
 • Buikpijn;
 • Niet goed kunnen ledigen waardoor iemand moet persen of duwen;
 • Het niet of moeilijk ophouden van winden.

Klachten kunnen ook gecombineerd voorkomen. Zo komt verlies van ontlasting in 50% van de gevallen voor in combinatie met urineverlies. De klachten kunnen voorkomen bij zowel mannen als vrouwen. Het zijn klachten waar veel mensen liever niet over praten, maar ze kunnen een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Uit angst om ongewenst ontlasting of winden te verliezen komen sommigen liever de deur niet meer uit.

Oorzaken

Deze klachten kunnen meerdere oorzaken hebben:

Bij vrouwen:

 • Een bevalling. Wanneer er tijdens de zwangerschap klachten zijn van verlies van ontlasting is het risico op klachten na de bevalling groter.
 • Na verwijdering van de baarmoeder;
 • Bij een verzakking (in het verleden);

Bij mannen:

 • Radiotherapie vanwege prostaatkanker;

Bij vrouwen en mannen:

 • Hogere leeftijd;
 • Bij (chronische) diarree;
 • Radiotherapie in voorgeschiedenis ter behandeling van kanker in het bekkengebied;
 • Wanneer er al klachten zijn van urine-incontinentie.
 • Overige gezondheidsproblemen: urine-incontinentie, neurologische aandoeningen, cognitieve achteruitgang, beroerte.

Behandeling

Bekkenfysiotherapeuten zijn door een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van deze klachten. Na een uitgebreide intake en onderzoek zal de therapeut uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en alle betrokken organen en u adviseren en helpen bij het herwinnen of hervinden van de controle over vulling en lediging van de darm.

Benieuwd wat de bekkenfysiotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Pijnklachten in het bekkengebied

Het bekken (en de bekkenbodem)

Het bekken is het gebied van navel tot bovenbeen. De bekkenbodem bestaat uit meerdere spieren die samen een kom vormen en de onderkant van het bekken afsluiten. De organen die hierbij horen zijn de blaas, darm, bij vrouwen de baarmoeder en vagina en bij mannen de prostaat en penis.

De bekkenbodemspier werkt net als alle andere spieren in het lichaam en kan aan- en ontspannen. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. De spier speelt onder andere een belangrijke rol bij de rompstabiliteit.

In het gebied van het bekken en bekkenbodem kunnen pijnklachten ontstaan. Denk hierbij aan:

 • Lage rugpijn;
 • Bekkenpijn;
 • Pijn in of rondom de heup;
 • Buikpijn;
 • Liespijn;
 • Pijn in het bekkenbodem gebied.

De oorsprong van pijnklachten in dit gebied hoeft niet de bekken/bekkenbodem te zijn. Echter wordt bij intake en onderzoek dit gebied vaak vergeten. Het gevolg hiervan kan zijn dat iemand niet volledig herstelt en/of dat het een klacht is die blijft terugkeren.

Zeker in combinatie met andere bekken(bodem)klachten als plasproblemen, problemen bij defecatie, pijn/ongemak bij het vrijen en/of verzakkingsklachten wordt het aannemelijker dat de bekken(bodem) hier een rol bij speelt.

Oorzaken

De oorzaken kunnen heel uiteenlopend zijn. Voorbeelden zijn een trauma, houdings- of bewegingsgerelateerde oorzaken, maar ook stress of pijngerelateerde angst speelt soms een rol. In sommige gevallen is de precieze oorzaak niet te achterhalen.

Behandeling

Bekkenfysiotherapeuten zijn door een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van deze klachten. Na een uitgebreide intake en onderzoek zal de therapeut uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en bekkenbodemorganen en u adviseren en helpen bij het pijnvrij worden.

Het is mogelijk dat hierbij (gedeeltelijk) doorwezen wordt naar een manueel therapeut.

Benieuwd wat de bekkenfysiotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Pijn / Ongemak bij het vrijen

Er bestaan veel synoniemen voor het woord geslachtsgemeenschap. Denk aan vrijen, seks of coïtus. Toch blijft het een onderwerp waar weinig over gesproken wordt. Geslachtsgemeenschap is niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er klachten als pijn, het niet krijgen of vasthouden van een erectie of een verminderd of pijnlijk orgasme.

Verschillende factoren

Gemeenschap kan uit van alles bestaan. Iemand kan seks en intimiteit hebben zonder geslachtsgemeenschap. Sommige onderdelen van seks en intimiteit kunnen goed verlopen, terwijl andere onderdelen niet of moeizaam gaan. Bij het willen hebben van geslachtsgemeenschap spelen meerdere factoren een rol. Deze factoren kunnen overlappen. Denk aan:

 • Identiteit & gedachten
  • Hoe is iemands zelf- of lichaamsbeeld?
 • Relatie
  • Is er tijd en ruimte in de relatie? Is het leuk samen?
 • Fysiek
  • Is iemand zonder (pijn)klachten fysiek tot gemeenschap in staat?

Behandeling

Een bekkenfysiotherapeut is door een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten tijdens geslachtsgemeenschap. Na een uitgebreide intake en onderzoek zal de therapeut uitleg geven over de werking van het bekken en bekkenbodem en u adviseren en helpen bij het klachtenvrij worden.

De bekkenfysiotherapeut richt zich met name op fysieke factoren. Indien blijkt dat factoren van identiteit, gedachten en/of relatie een rol spelen kan doorverwezen worden naar een seksuoloog.

Het bekken (en bekkenbodem)

Het bekken is het gebied van navel tot bovenbeen. De bekkenbodem bestaat uit meerdere spieren die samen een kom vormen en de onderkant van het bekken afsluiten. De organen die hierbij horen zijn de blaas, darm, bij vrouwen de baarmoeder en vagina en bij mannen de prostaat en penis.

De bekkenbodemspier werkt net als alle andere spieren in het lichaam en kan aan- en ontspannen. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. De spier speelt een belangrijke rol in het fysieke stuk rondom geslachtsgemeenschap. Is de bekkenbodem bijvoorbeeld te gespannen of juist te zwak kan dit leiden tot klachten.

Symptomen

Bij vrouwen kunnen klachten zich uiten in:

 • Pijnklachten (oppervlakkig of diep);
 • De onmogelijkheid om een penis of vinger binnen te laten treden, ook wel dyspareunie of vaginisme genaamd;
 • Afname van lubricatie (vochtaanmaak);
 • Het niet kunnen krijgen, of te snel opkomend orgasme;
 • Een afgenomen of juist pijnlijk orgasme sensatie;
 • Urineverlies voor of tijdens geslachtsgemeenschap.

Bij mannen kunnen klachten zich uiten in:

 • Pijnklachten;
 • De onmogelijkheid tot het krijgen van een erectie en/of het vasthouden ervan;
 • Een vroegtijdige of vertraagd orgasme.

Oorzaken

Oorzaken die geslachtsgemeenschap moeilijk of onmogelijk maken zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen ook overlappen. Denk aan een bevalling, een operatie, vermoeidheidsklachten, ziekten als MS of een beroerte. Ook negatieve ervaringen in het verleden of een trauma als seksueel misbruik kunnen van invloed zijn. Soms kan een cultuur of plaats regels stellen voor het wel/niet hebben van gemeenschap.

Benieuwd wat de bekkenfysiotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Verzakkingsklachten

Een verzakking kan plaatsvinden in het bekken(bodem)gebied. Binnen dit gebied vallen de botstructuren van het bekken:

 • Linker- en rechterbekkenkam
 • Schaambot
 • Heiligbeen
 • Stuitje

De organen van het bekken:

 • De blaas
 • Baarmoeder en Vagina
 • Darm

En als laatste de bekkenbodem. De bekkenbodem bestaat uit meerdere spieren die samen een kom vormen en de onderkant van het bekken afsluiten. De bekkenbodemspier werkt net als alle andere spieren in het lichaam en kan aan- en ontspannen. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust.

Bij een verzakking zit een deel van één of meer van de bekkenorganen niet meer op de juiste plek. Ze zijn wat ingedaald. Dit kan klachten geven bij het plassen, poepen en/of vrijen. Soms ervaren mensen een zwaar / drukkend gevoel op de bekkenbodem of omschrijven een balgevoel in de vagina. Er is geen verband tussen de ernst van de klachten en de ernst van de verzakking. Ernstige klachten hoeft dus geen ernstige verzakking te betekenen. Er zijn ook gevallen waarbij een verzakking geen klachten geeft.

Behandeling

In sommige gevallen wordt iemand geopereerd aan een verzakking. Maar er zijn ook andere (minder ingrijpende) mogelijkheden. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut kan de ernst van een verzakking diagnosticeren en onderzoeken. Tijdens een behandeling kan door het optimaliseren van de werking van de bekkenbodem en het aanpassen van de toilethouding en -gedrag leiden tot afname van klachten. Ook is het laten inbrengen van een pessarium (een ring) mogelijk een optie. Dit kan in overleg met de huisarts.

Benieuwd wat de bekkenfysiotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode van de fysiotherapeut. De naam is te danken aan de acupunctuurnaald (Needling) die wordt gebruikt tijdens de behandeling, waarbij geen vloeistof (Dry) wordt ingebracht.

Het is een efficiënte behandelmethode die ingezet kan worden voor het behandelen van triggerpoints in spieren. Een triggerpoint wordt ook wel een ‘knoop’ genoemd, die stijfheid, pijn en / of bewegingsbeperking kan veroorzaken in spieren en gewrichten.

Oorzaken

De oorzaken voor het ontstaan van zo’n triggerpoint zijn erg uiteenlopend en kunnen variëren van:

 • een acuut (sport)letsel zoals een verstuiking of verrekking tijdens een wedstrijd
 • een chronische oorzaak denkende aan het langdurig aannemen van een verkeerde houding, waardoor men al langere tijd last heeft van terugkomende spierklachten
 • Spanningsfactoren zoals mentale en lichamelijke stress

De klachten kunnen dus plotseling zijn ontstaan, of al langere tijd aanwezig zijn. Meestal nemen de klachten in de loop van de tijd toe.

Tijdens een intake en onderzoek bij de fysiotherapeut wordt er gekeken of er specifieke spieren zijn die overbelast of aangedaan zijn. Aan de hand van het klachtenbeeld zal de fysiotherapeut bepalen of Dry Needling een goede behandeling is.

Behandeling

Bij Dry Needling wordt tijdens een behandeling één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier behandeld wordt. Door een speciale techniek wordt het triggerpoint aangeprikt, waardoor deze punten in de spieren ontspannen. Indien er meerdere spieren aangedaan zijn, kan deze techniek meerdere keren in een behandeling toegepast worden. De behandeling is hierdoor anders dan een acupunctuurbehandeling.

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Wanneer het juiste punt in de spier wordt aangeprikt, spant de spier even kort aan. Dit wordt een twitch genoemd. Het voelt aan als een soort kramp in de spier. Na dit krampgevoel zakt dit weg en ontspant de spier. U kunt daarna vaak direct al gemakkelijker bewegen.

De methode is zoals bovenaan vermeld een onderdeel van een fysiotherapiebehandeling en wordt vergoed, mits u verzekerd bent voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Back To Top